Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning – barn, unge og familier

I budsjettforslaget er bevilgningen til forskning på forebyggende arbeid, tiltak og tjenester rettet mot barn, unge og familier økt med til sammen 11 millioner kroner. Det skal blant annet forskes på krisesentre, familievernet og samlivstiltak.