Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning – petroleum og energi

Regjeringen foreslår å bevilge 302 millioner kroner til petroleumsforskning, hvorav hoveddelen går til programmene PETROMAKS 2 og DEMO 2000.

Videre foreslår Regjeringen å bevilge 464 millioner kroner til energiforskning, hvorav hoveddelen går til programmet ENERGIX og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

Tilskudd til Nordisk Energiforskning utgjør 10 millioner kroner.

I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge 160 millioner kroner til forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndterings­teknologi gjennom CLIMIT-programmet. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova SF og Norges forskningsråd.

Du kan lese mer om omtalen i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2019-2020), programkategori 18.30 og 18.40.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet