Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarsektorens eiendom, bygg og anlegg (EBA)

Regjeringen foreslår to nye investeringsprosjekter for eiendom, bygg og anlegg for 2020. Disse er prosjekt for sykestue, velferd og idrett på Evenes flystasjon og nytt forsyningsbygg på Værnes. Prosjektene har en kostnadsramme på henholdsvis 332 og 338 millioner kroner. I tillegg foreslår regjeringen å øke kostnadsrammen for nytt bygg for Forsvarets satellittstasjon på Eggemoen til 300 millioner kroner.