Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarssektorens materiellinvesteringer

Regjeringen foreslår å bruke om lag 16 milliarder kroner til materiellinvesteringer i 2020. Hoveddelen av pengene vil gå til prosjekter som allerede er startet, og omfatter blant annet:

  • nye F-35 kampfly med nødvendig tilleggsutstyr og tjenester
  • nytt artillerisystem i Hæren
  • feltvogner til Heimevernet
  • oppgradering og oppdatering av fregattene og ubåtene
  • nye kystvaktfartøyer
  • innfasing av NH90-helikoptrene
  • nye P-8 maritime patruljefly
  • nye ubåter
  • etterretnings- og overvåkingskapasiteter, Intelligence, surveillance, reconnaissance (ISR)
  • kampluftvern til Hæren