Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarssektorens miljøansvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 140 millioner kroner til miljøtiltak i 2020.

Vi prioriterer å rydde grundig opp der Forsvaret har avsluttet sin aktivitet. Vi fjerner gamle eksplosiver som granater og sprengstoff i gamle skytefelt og tilbakefører natur i disse områdene. Å tilbakeføre natur betyr at vi fjerner blant annet veier og skytebaneanlegg, slik at det blir så likt som mulig som det var før Forsvaret brukte området. For eksempel skal Hjerkinn skytefelt etter planen være ferdig ryddet og tilbakeført innen utgangen av 2020. Forsvaret har begynt å rydde forurenset sjøbunn i Horten indre havn, og vi viderefører dette arbeidet i 2020. Forsvaret har også planlagt opprydding av grunnforurensing på brannøvingsfelt i Bardufoss, og andre ulike oppryddingstiltak ved flere skyte- og øvingsfelt.