Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forurenset sjøbunn – Horten

Regjeringen foreslår å bevilge 42 millioner kroner til å fortsette arbeidet med opprydding av forurenset sjøbunn i Horten Indre havn. Tiltaket startet opp i 2019 og skal etter planen være sluttført innen utgangen av 2020. Den samlede statlige støtten til dette tiltaket er beregnet til inntil 90 millioner kroner.