Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fraværsgebyr på sykehus

Mange pasienter møter ikke opp til avtalt time på sykehus, og det gir lengre ventetid for andre og gjør det vanskelig for sykehuset å utnytte ressursene sine godt. Derfor foreslår regjeringen å øke gebyret for pasienter som ikke møter til poliklinisk time ved sykehus med 351 kroner til 1 053 kroner.