Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gatehospitalet Bergen

Regjeringen foreslår å øremerke 29 millioner kroner til Frelsesarméen Gatehospitalet Bergen. Gatehospitalet gir omsorgs- og pleietjenester til rusavhengige med sammensatte lidelser.