Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Grønn skipsfart

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til grønn skipsfart med til sammen 100 millioner kroner:

  • 80 millioner kroner til å utvide den midlertidige satsingen under Klimasats for å støtte lav- og nullutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband.
  • 20 millioner kroner til arbeidet med grønn flåtefornyelse av lasteskip.

Satsingen er en oppfølging av regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart som ble lagt frem i juni 2019.