Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Hæren

Regjeringen foreslår en bevilgning til Hæren på om lag 6 milliarder kroner.

Dette innebærer at:

  • aktivitetsnivået i Etterretningsbataljonen økes til samme nivå som avdelingene i Brigade Nord
  • artilleribataljonen fortsetter oppbyggingen for etableringen av kampluftvern og mottak av nytt artilleri
  • styrkingen av den landmilitære tilstedeværelsen i Finnmark fortsetter gjennom oppbyggingen av en manøverenhet på Porsangmoen
  • etableringen av jegerkompaniet ved GSV fortsetter gjennom en gradvis oppbygging mot full operativ kapasitet
  • Hæren vil utnytte ledig kapasitet i 2020 ved Garnisonen i Porsanger for å videreføre pilot grunnutdanning av rekrutter
  • forsyningsberedskapen i Hæren styrkes og reservedeler til Leopard stridsvogn anskaffes for å bidra til økt operativ tilgjengelighet
  • trening, øving og samvirke i Norge mellom Hærens avdelinger og utvalgte allierte fortsetter