Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Hav i utviklingspolitikken

Klima, miljø og hav er blant regjeringens hovedsatsingsområder for internasjonalt utviklingsarbeid. Målet med havsatsingen er en mer bærekraftig forvaltning av havets ressurser, bedre beskyttelse av marine økosystemer og redusert marin forsøpling i utviklingsland.

Regjeringen foreslår å trappe opp havsatsingen med 100 millioner kroner til arbeidet med klimatilpasning, forebygging og sultbekjempelse.