Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Hav

Regjeringen vil at de norske havnæringene skal bidra mest mulig til verdiskapning innenfor bærekraftige rammer. Målet er at Norge skal være en ledende havnasjon. I 2020 foreslår regjeringen blant annet å

  • øke innsatsen innen grønn skipsfart med 100 millioner kroner rettet mot hurtigbåter og lasteskip
  • bevilge 55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Laboratories
  • bevilge 215 millioner kroner til industriaktørenes arbeid med fullskala CO2-håndtering
  • øke bevilgningen til hav- og klimaformål i bistandspolitikken med 100 millioner kroner
  • bevilge 10 millioner kroner til arbeidet med å bygge opp et overvåkingsinnsatsen langs kysten, spesielt rettet mot algeoppblomstringer i fjordene
  • bevilge 5 millioner kroner til økt innsats mot marin forsøpling