Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Heimevernet (HV)

Regjeringen foreslår en bevilgning til Heimevernet på om lag 1,4 milliarder kroner.

Heimevernet skal i 2020 fortsette sitt arbeid med å øve på objektsikring for å være i stand til å sikre nøkkelobjekter i væpnet konflikt og bistå politiet med dette arbeidet.

Heimevernet arbeider målrettet med å rekruttere fra de minst befolkede områdene av landet, særlig i Nord-Norge for å ivareta Heimevernets behov for lokal forankring.

Heimevernet skal videreføre det høye øvingsnivået i områdestrukturen. Vi fortsetter å investere i moderne bekledning, utrustning og moderne våpen til den enkelte soldat.

Nye småbåter og maritimt markerings- og sperremateriell, i tillegg til å ta i bruk rekvisisjonssystemet for sivile fartøyer, gir bedre vakthold og sikring av objekter.

Deler av innsatsstyrkene skal fortsatt utvikle seg og bli stadig bedre til å sikre utvalgte nøkkelobjekter i kystsonen.

Vi styrker Heimevernet for å bistå amerikanske styrker som er på rotasjonsordning på Værnes.