Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Hjelpemidler – stønad til barnebriller

Regjeringen foreslår faste satser for stønad til briller til barn fra 1. mars 2020. Regjeringen foreslår at satsen for ordinære briller skal være 1 200 kroner, og for ekstra tilpassede briller 2 400 kroner. Satsene gjelder utgifter til glass og innfatning.

De siste årene har ordningen hatt en sterk utgiftsøkning. Og da NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) gikk gjennom ordningen, fant de blant annet ut at det var gitt refusjon til uforholdsmessig dyre briller. Gjennomsnittsprisen for brillene det ble gitt stønad til i 2017 var 3 600 kroner. Som følge av dette foreslår regjeringen å innføre faste satser for ordningen.

Innføringen av faste satser fra 1. mars 2020 er anslått å gi en innsparing på 122 millioner kroner i 2020.