Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Integrering – negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Regjeringen foreslår flere tiltak rettet mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

15 millioner kroner til å videreføre økningen i antall minoritetsrådgivere fra Revidert budsjett 2019. Det gir 11 minoritetsrådgivere og to stillinger til det ambulerende fagteamet, som skal bidra til å bedre kompetansen i tjenestene. Til sammen er det dermed bevilget midler til 51 minoritetsrådgivere i 2020.

5 millioner kroner skal blant annet benyttes til bo- og støttetilbudet for personer som er utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold, og mentorordningen for personer som er utsatt for negativ sosial kontroll.