Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Integrering – områdesatsing

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til områdesatsingene, hvorav 9 millioner kroner til Oslo og 1 millioner kroner til Fjell i Drammen. Midlene skal gå til tiltak rettet mot tidlig innsats for barn og unge.