Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Internasjonal kultureksport

Regjeringen foreslår å øke støtten til seks av medlemsorganisasjonene som inngår i nettverket Norwegian Arts Abroad. Økningen som til sammen utgjør 8 millioner kroner er fordelt på:

  • NORLA – 4 millioner kroner
  • Office for Contemporary Art Norway – 1 million kroner
  • Music Norway – 1 million kroner
  • Danse- og teatersentrum – 0,5 millioner kroner
  • Norwegian Crafts – 0,5 millioner kroner
  • Norsk filminstitutt – 1 million kroner