Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Investinor og endringer for egenkapitalvirkemidler i Innovasjon Norge

Regjeringen foreslår endringer for Investinor fra 2020 i form av:

  1. et nytt fleksibelt mandat for fonds- og matching-investeringer
  2. oppfølgingen av eksisterende pre-såkornfond- og såkornfond flyttes fra Innovasjon Norge til Investinor
  3. dagens Investinor-mandat for aktive direkteinvesteringer lukkes for nyinvesteringer med unntak for øremerkede midler forbeholdt skog- og trenæringene.

Regjeringen ønsker å endre Investinors rolle slik at selskapet kan bidra mer effektivt til et bedre tidligfasemarked. Vi legger opp til at kapital til det nye fonds- og matching-mandatet tilføres selskapet over tid, i første omgang en kapitaltilførsel på 142 millioner kroner i 2020 (hvorav 35 prosent bevilges som risikokapital).