Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Jernbane

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 26,8 milliarder kroner til jernbaneformål i 2020.

Forslaget legger til rette for fremdrift i alle pågående store jernbaneprosjekter.

I 2020 prioriterer regjeringen også midler til oppstart av et nytt InterCity-prosjekt, Kleverud-Sørli på Dovrebanen og planlegging av strekningen Sørli-Åkersvika.

Regjeringen foreslår også å bevilge midler til:

  • oppstart av elektrifisering av deler av Trønder- og Meråkerbanen
  • innfasing av ni nye togsett
  • forbedring av togtilbudet med flere avganger, bedre nettdekning og takstsamarbeid med fylkeskommunal kollektivtrafikk i Oslo og Akershus/Viken og Trøndelag
  • 50 millioner kroner til sykkelhotell og sykkelparkering på jernbanestasjoner
  • 6,4 milliarder kroner til vedlikehold (inkludert midler til videreføring av nytt signalsystem: ERTMS)

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet om jernbane.