Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Jordbruksavtalen – næringsutvikling

Som en del av jordbruksavtalen foreslås det over Landbrukets utviklingsfond flere nye tiltak i 2020 til landbruksbasert næringsutviklingsarbeid.

Nasjonale tilretteleggingsmidler: 8 millioner kroner til å støtte opp om nasjonale eller fylkesoverskridende tilretteleggingsprosjekter innen næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket.

Inn på tunet-løftet del 2: 3 millioner kroner per år i tre år til å videreutvikle Inn på tunet som tjeneste- og næringskonsept. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.

Landsdekkende mentorordning: 4 millioner kroner til en landsdekkende mentorordning i landbruket i regi av Norsk Landbruksrådgiving.

Nasjonalt rekrutteringsprosjekt: 2 millioner kroner til å legge til rette for økt rekruttering til naturbruksutdanningen, herunder landbruks- og gartnerutdanningen.