Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kartverket – matrikkelen

Regjeringen foreslår en ytterligere økning på 30 millioner kroner i 2020 til Kartverket. I 2018 ble bevilgningen økt med 15 millioner kroner for å øke kvaliteten på det offentlige datagrunnlaget og videreutvikle matrikkelen – Norges offisielle register over fast eiendom. Målet er å sette i gang et langsiktig arbeid med å forbedre matrikkelen og løfte den til et forsvarlig teknisk nivå.