Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klimatilpasning, forebygging og sult

Klimatilpasning, forebygging av klimarelaterte katastrofer og bekjempelse av sult er en hovedprioritet i utviklingsarbeidet. Regjeringen har vedtatt å utarbeide en strategi for å styrke den norske innsatsen på området.

I 2020 er det satt av en økning på 500 millioner kroner til innsatsen. Dette inkluderer en økning på 100 millioner kroner i budsjettet for matsikkerhet, fisk og landbruk, som også inkluderer klimatilpasset landbruk.