Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kommunale skattører

I Prop. 113 S (2018−2019) Kommuneproposisjonen 2020 ble det varslet at de kommunale skattørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter.

Skattørene for 2020 er omtalt i Prop. 1 LS (2019−2020) punkt 4.8.