Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kompensasjon for avvikling av pelsdyrhold

Som oppfølging av Stortingets vedtak 21. juni om forbud mot hold av pelsdyr, foreslår regjeringen en kompensasjonsordning for pelsdyroppdrettere. I 2020 foreslås det 180 millioner kroner til dette. Den økonomiske kompensasjonen inneholder følgende elementer:

  • kompensasjon for bokført verdi av ikke-realiserbar drifts- og anleggskapital som har blitt brukt til pelsdyrproduksjon
  • et tillegg basert på antall avlstisper i produksjonen
  • dekning av kostnader til riving og opprydding etter avvikling
  • kompensasjon for lavere alderspensjon som følge av uttak av alderspensjon tidligere enn 67 år.

Bevilgningen omfatter også tilskudd til omstilling for pelsdyroppdrettere.