Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kompetansereform – høyere utdanning

Regjeringen foreslår å bevilge 36,1 millioner kroner til opptrapping av en pilot i videreutdanningstilbud.

I tillegg er følgende satsinger knyttet til Kompetansereformen som utlysninger gjennom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku):

  • 20,6 millioner kroner til utvikling av studietilbud
  • 4,6 millioner kroner til økt studiekapasitet utenfor sentrale campusområder