Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kompetansereform – lære hele livet

Regjeringen vil trappe opp kompetansereformen Lære hele livet med 112 millioner kroner. Målet er at ingen arbeidstakere skal gå ut på dato, og falle ut av arbeidslivet fordi de mangler riktig kompetanse.

  • Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til å etablere et kompetanseprogram, med en total ramme på 97 millioner kroner i 2020. 15 millioner kroner av økningen vil gå til programmer for bransjer som er særlig utsatt for omstilling.
  • Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til tiltak for ungdom mellom 16 og 24 år som har falt ut av videregående opplæring.
  • Regjeringen foreslår 41 millioner kroner til Lånekassen for å gjøre støtteordningen for utdanning mer tilpasset voksne som ønsker å kombinere utdanning med arbeid og familie.
  • Regjeringen foreslår også 5 millioner kroner til å opprette 100 nye studieplasser i høyere, yrkesfaglig utdanning.