Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kortsiktig kredittforsikring

Regjeringen ber Stortinget om fullmakt til helt eller delvis salg, eventuelt avvikling, av GIEK Kredittforsikring AS. Manglende utsikter til lønnsomhet i selskapet, og utfordringer dette trekker med seg, gjør at regjeringen ikke ser det som hensiktsmessig å opprettholde selskapet slik det er i dag.

Norske bedrifter har i stor grad tilgang på kredittforsik­ring fra private aktører, men tilbudet er ustabilt i noen land og markeder Regjeringen foreslår derfor å opprette et statlig tilbud av kortsiktig kredittforsikring for eksport til såkalte non-marketable land under GIEK, som et supplement til markedet.