Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kulturbygg – nasjonale

Regjeringen foreslår en bevilgning på 291 millioner kroner til Nasjonale kulturbygg i 2020, samt 768 millioner kroner i tilsagnsfullmakt til prosjekter som vil ferdigstilles i senere budsjettår. Regjeringen foreslår å gi tilslutning til realisering av ti nye prosjekter:

  1. Østfoldmuseene – ombygging av St. Olavs Vold arbeiderbolig, Sarpsborg. 11,8 millioner kroner
  2. Museene i Akershus – Viken bygningsvernsenter ved Follo museum, Drøbak. 16 millioner kroner
  3. Norsk Industriarbeidermuseum – sikrings- og formidlingsbygg over tungtvannskjelleren på Vemork. 11 millioner kroner fra KUD (pluss 11 millioner kroner fra KLD)
  4. Dalane Folkemuseum – formidling i Jøssingfjord Vitenmuseum og Helleren-husene. 10 millioner kroner
  5. Museum Stavanger, fornying av basisutstillinger ved gamle Stavanger Museum. 11,2 millioner kroner
  6. Bymuseet i Bergen – Bryggens Museum, rehabilitering og oppgradering. 16 millioner kroner
  7. Museum Vest – Bergens Sjøfartsmuseum, modernisering av museumsbygg. 6 millioner kroner
  8. Sunnhordland museum – Nye Sunnhordlandstunet, fornying av administrasjonssenteret. 15,2 millioner kroner
  9. Musea i Sogn og Fjordane – fellesmagasin i Angedalen, Førde. 40 millioner kroner
  10. Kristiansund kommune – nye lokaler for Operaen i Kristiansund og Nordmøre museum. 150 millioner kroner