Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kulturminnefondet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Kulturminnefondet med 10 millioner kroner slik at flere private eiere kan få tilskudd til å sette i stand verneverdige eiendommer. I 2020 foreslår vi å bevilge totalt 126 millioner kroner til formålet.