Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kvinners rettigheter og likestilling

Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 1 milliard kroner til kvinners rettigheter også i 2020.

I budsjettforslaget fordeles 954 millioner kroner mellom likestillingsposten, UN Women og UNFPA.

Regjeringen foreslår å flytte 48 millioner kroner fra likestillingsposten til menneskerettighetsposten. Formålet vil fortsatt være kvinners rettigheter og likestilling.