Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kystforvaltning

Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 milliarder kroner til kystforvaltning. Midlene går blant annet til:

  • investeringer i farledsprosjekter i Grenland, Ålesund og Bodø
  • investering i og vedlikehold av navigasjonsinfrastruktur
  • drift av lostjenesten
  • beredskap mot akutt forurensning

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø.

Regjeringen foreslår også å bevilge:

  • 51 millioner kroner til prøveordningen for tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner
  • 56 millioner kroner til drift av Jan Mayen
  • 27 millioner kroner til Senter for oljevern og marint miljø
  • 10 millioner kroner til økt satsing på maritim teknologi

Ansvaret for fiskerihavnene overføres til fylkene fra 01.01.2020. Overføringen skal skje gjennom avtaler med hvert fylke, som vil få overført midler for å ivareta ansvaret. Det er inngått avtaler med fylkene sør for Møre og Romsdal, mens de resterende fylkene ennå ikke har avtaler.