Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kystvakten

Regjeringen foreslår en bevilgning til Kystvakten på om lag 1,2 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår å styrke Kystvakten ved å etablere en åttende besetning til Ytre kystvakt. Dette vil gjøre Kystvakten mer robust, og bidra til å opprettholde det høye antallet døgn kystvaktfartøyene skal seile.

Kystvakten overtar operatøransvaret for den nasjonale slepeberedskapen fra 2020.