Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

LIS1-stillinger – lege i spesialisering

Regjeringen foreslår ti millioner kroner for å øke antallet LIS1-stillinger (første del av legers faglige spesialisering) i Helse Nord med 38 stillinger årlig. De første 19 stillingene har oppstart høsten 2020. Den årlige kostnaden vil bli om lag 78 millioner kroner når alle stillingene er på plass.

Formålet med økningen er å sikre at antallet LIS1-stillinger er tilstrekkelig og bedre dimensjonert til å møte tjenestenes nåværende og framtidige behov for legespesialister.