Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Landbruks- og matforskning

Regjeringen foreslår 15 millioner kroner til forskning på klimatilpasset og lønnsom matproduksjon. Satsingen skal bidra til å øke forskningsinnsatsen på områder som gjør oss i stand til å tilpasse matproduksjonen til et klima i endring.

Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til forskningsaktivitet i regi av Forskningsrådet, og 5 millioner kroner til Veterinærinstituttets basisbevilgning.