Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Levekårsundersøkelse – studenter

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til ny levekårsundersøkelse blant studenter. En ny levekårsundersøkelse skal gi oss oppdatert kunnskap om hvordan studentene har det.