Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Likestilling

  • Regjeringen foreslår å øke Likestillings- og diskrimineringsombudets budsjett med 3 millioner kroner.
  • Regjeringen foreslår å øke Diskrimineringsnemndas budsjett med 3 millioner kroner.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 7 millioner kroner til tiltak i ny handlingsplan for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse.
  • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Talent Norges kvinnesatsing med 1,5 millioner kroner.