Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Luftfart

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,1 milliarder kroner til luftfartsformål. Fordelingen er som følger:

  • 718,1 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter, hovedsakelig på kortbanenettet
  • 29,8 millioner kroner til driftstilskudd for ikke-statlige flyplasser. Vestfold og Telemark fylkeskommune vil overta ansvaret for Notodden flyplass fra 2020, og den delen av bevilgningen som gjelder denne flyplassen overføres fylket i 2020.
  • 245,5 millioner kroner til Luftfartstilsynet. Dette inkluderer en økning på 15 millioner kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2019.
  • 84,9 millioner kroner til Statens havarikommisjon for transport