Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Luftforsvaret

Regjeringen foreslår en bevilgning til Luftforsvaret på om lag 6 milliarder kroner.

Luftforsvaret står midt i en stor omstilling med fornyelse på mange områder. I tråd med langtidsplanen foreslår regjeringen å styrke Luftforsvaret i 2020. Dette gjelder blant annet innfasing av NH90-helikoptre, overgangen mellom F-16 og F-35 kampfly, samt mer øving med luftvern. Tiltakene vil bidra til å øke den operative evnen og beredskapen for Forsvaret.

Det er stor aktivitet på flere baser med bygging av ny infrastruktur og klargjøring for mottak og drift av blant annet nye fly og helikoptre.

Satsingen på vedlikehold, reservedeler og beredskapslogistikk fortsetter i 2020. Dette skal bidra til å redusere etterslep og samtidig bidra til et bærekraftig vedlikeholdsnivå.