Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Marginalskatt

Marginalskattesatsen er den skatten man betaler av den sist tjente kronen. Regjeringen foreslår ingen endringer i marginalskattesatsene på arbeids- og trygdeinntekt for 2020.

Se Prop. 1 LS (2019−2020), tabell 1.4.