Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Marin forsøpling

Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til å øke innsatsen mot marin forsøpling. Bevilgningen skal blant annet gå til oppfølging av en samarbeidsavtale med næringen, plastavtalen, som skal gjøre det mulig å samle inn og levere søppel vederlagsfritt i flere havner enn i dag. Videre skal deler av bevilgningen gå til tilskudd til fishing for litter, samt økt kapasitet i Fiskeridirektoratets arbeid med opprenskningstokter og destruksjon av eierløst avfall.