Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Marin forskning

Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 2,2 milliarder kroner til marin forskning i statsbudsjettet for 2020. Vi foreslår 10 millioner kroner til å bygge opp et overvåkingssystem i kystsonen som blant annet skal kunne varsle om algeoppblomstring.

Den øremerkede bevilgningen til MAREANO-programmet på Havforskningsinstituttets budsjett foreslås redusert med 12 millioner kroner, og tilskuddet til Nofima foreslås redusert med 2,3 millioner kroner.

Bevilgningene som finansieres av fiskeri­forskningsavgiften foreslås økt med 31 millioner kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2019.