Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Mediestøtte

Fra og med budsjettåret 2020 samles bevilgningen som utgjør den direkte mediestøtten under én post på statsbudsjettet. Regjeringen foreslår at den direkte mediestøtten for årene 2020 til 2022 justeres hvert år i takt med pris- og lønnsvekst.

Utover dette foreslås posten økt med 30 millioner kroner for å lette omstillingen for berørte støttemottakere i en overgangsperiode.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til innovasjonstilskuddet med 10 millioner kroner med færre omdelingsdager av post slik at aviser kan tilpasse seg og digitalisere.