Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Menneskerettigheter

Regjeringen foreslår å bevilge 825,3 millioner til arbeid for menneskerettigheter i 2020. Bevilgningen til FNs høykommissær for menneskerettigheter inngår her og forblir 165 millioner kroner.

Satsingen på arbeid for menneskerettigheter økes med 77 millioner kroner fra 2019 til 2020. Økningen skyldes økt press mot menneskerettighetene globalt og viktigheten av å styrke innsatsen. Dette er i tråd med føringer i Granavolden-plattformen. I tillegg foreslår regjeringen å overføre 48 millioner kroner for kvinners rettigheter og likestilling.