Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Mineralolje – grunnavgift

Regjeringen foreslår å prisjustere grunnavgift på mineralolje til 1,68 kroner per liter. På grunn av svak krone foreslår regjeringen å øke redusert sats for treforedlingsindustrien mv. til 0,212 kroner per liter slik at den er i tråd med EØS-avtalen.


Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 10.7.