Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Minstefradrag lønn og trygd

Regjeringen foreslår å øke maksimalt minstefradrag i lønn og trygd med forventet lønnsvekst.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019-2020), punkt 4.1.3.