Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Museer og visuell kunst

Regjeringen foreslår et samlet tilskudd på vel 2,2 milliarder kroner til museum og visuell kunst. Dette er en økning på om lag 340 millioner kroner fra 2019.

Hoveddelen av økningen gjelder økte utgifter for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, jamfør også egen omtale.

Det foreslås videre å øke tilskuddet til en flere andre museer på Kulturdepartementets budsjett.