Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Musikk og scenekunst

  • I det foreslåtte tilskuddet til Carte Blanche er det innarbeidet en økning på 700 000 kroner for å styrke kunstnerisk aktivitet og utvikling i kompaniet.
  • Det er foreslått å bevilgemidler til Det Norske Teatret, Oslo-Filharmonien, Dansen Hus, Teater Innlandet og Nordic Black Theatre som ledd i regjeringens satsing på kulturelt mangfold, inkludering og likestilling.
  • Som ledd i regjeringens satsing på språktiltak er det foreslått å bevilge midler til Sogn og Fjordane Teater og Teater Manu, se egen omtale av Språk.
  • Det er foreslått økt tilskudd til Music Norway og Danse- og teatersentrum for å styrke organisasjonenes innsats gjennom nettverket Norwegian Arts Abroad, se egen omtale av Internasjonal kultureksport.
  • Regjeringen foreslår også å bevilge midler til nye lokaler for Operaen i Kristiansund, se egen omtale av Kulturbygg - nasjonale.