Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

NATO

NATO er i en omstilling for å møte mer utfordrende sikkerhetsomgivelser. Det betyr i utgangspunktet en ytterligere styrking av NATOs evne til avskrekking og forsvar. Og da er implementeringen av NATOs nye kommandostruktur helt sentralt. Blant annet skal NATO etablere en ny operativ kommando i USA med ansvar for forsvaret av Nord-Atlanteren og sjøveis forbindelseslinjer mellom Nord-Amerika og Europa og internt i Europa.

NATOs beredskapsinitiativ, NATO Readiness Initiative (NRI), er også viktig i denne sammenhengen. Det skal gi bedre tilgang på styrker med høyere beredskap i NATO. Økt responsevne er et viktig mål med omstillingen og underbygger NATOs evne til å forsterke allierte i krise og krig.