Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

NAV

Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til NAV (Arbeids- og velferdsetaten) med 119 millioner kroner til økt oppfølging av unge på arbeidsavklaringspenger.

Se også Arbeidsavklaringspenger - Endringer i minsteytelse.