Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

NRK-finansiering

Kringkastingsavgiften forsvinner 1. januar 2020. Regjeringen foreslår fra samme tidspunkt å finansiere NRK over statsbudsjettet ved å redusere personfradraget. En husstand med to skattytere kommer om lag uendret ut dersom de betalte kringkastingsavgift i 2019.

Mange vil komme bedre ut av den nye ordningen enn med NRK-lisens. For eksempel vil en enslig forsørger og andre enslige spare om lag 1 500 kroner i året.

Minstepensjonister betaler ikke skatt og vil spare hele NRK-lisensen med den nye ordningen.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020) kapittel 3 og Prop. 1 S (2019−2020) for Kulturdepartementet.